NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Ką reikėtų daryti, praradus žemės sklypo nuosavybės dokumentus?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nekilnojamasis daiktas (šiuo atveju žemės sklypas), daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijos gali būti išduodamos: turto savininkams, daiktinių teisių turėtojams, o taip pat asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą.
Asmenys dėl dokumentų kopijų parengimo gali kreiptis į bet kurį valstybės įmonės Registrų centro teritorinį padalinį.
Redaguota: 2014-04-04 13:52
Į viršų