NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Ar prašymą įregistruoti įsigytą nekilnojamąjį turtą būtina pateikti klientų aptarnavimo padaliniui pagal turto buvimo vietą, ar galima bet kuriam iš teritorinių registratorių?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ 34 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartis pateikiamas bet kuriam iš teritorinių registratorių. 35 šių nuostatų punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba šių nuostatų 27 punkte nurodytais atvejais per notarą. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti šių nuostatų 37 punkte nurodyti dokumentai.
Klientų aptarnavimo padalinių adresus ir kontaktinius telefonus galima rasti Registrų centro internetinėje svetainėje.
Redaguota: 2014-09-18 09:41
Į viršų