NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kaip išregistruoti pardavėjo teises į nekilnojamąjį daiktą, jeigu pirkėjas savo teisių neįregistravo?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje dėl jo nuosavybės teisių išregistravimo. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka (notaro) patvirtintą nekilnojamojo daikto pardavimo sutartį ir nekilnojamojo daikto perdavimo aktą (jei sutartyje nenustatyta kitaip).

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas.
 
Redaguota: 2014-05-22 13:46
Į viršų