JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kaip pateikti uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą?

Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie juridinio asmens dalyvius turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui.  Į Juridinių asmenų registrą buvo teikiami akcininkų sąrašai, kurie buvo skenuojami, tačiau duomenys apie akcininkus nebuvo registruojami, todėl nėra galimybės perkelti duomenis į JADIS. Duomenų teikėjai duomenis apie akcininkus gali pateikti JADIS tvarkytojui tik elektronine forma, o šių duomenų pagrindu suformuoti akcininkų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.
Šiuo metu galima naudotis:
1. Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
2. Mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
3. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.
Duomenis į JADIS gali teikti bendrovės vadovas, jo įgaliotas asmuo arba prokuristas. Atkreiptinas dėmesys, kad teikti duomenis į JADIS turi būti išduotas atskiras įgaliojimas nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) Juridinių asmenų registro duomenis elektroniniu būdu.
Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), įeiti į skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje meniu pusėje reikia spustelėti nuorodas - Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie bendrovės akcininkus, suformuojamas akcininkų sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Detalesnę informaciją rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą
Redaguota: 2014-12-04 13:41
Į viršų