JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytas paveldėjimo būdu, ar patikslinti registro duomenis Nekilnojamojo turto registre, valstybės įmonei Registrų centrui paduoda prašymą. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2011, Nr. I-1539) 23 straipsnyje nustatyta prašymų padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą; šiuo atveju - nekilnojamojo daikto paveldėjimo teisės liudijimą, ar (ir) nuosavybės teisės liudijimą.

Taip.
Redaguota: 2014-10-21 14:51
Žymos:
Į viršų