KITI KLAUSIMAI

žymos neypatingas statinys testavimas

Informuojame, kad norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti neypatingą gyvenamąjį namą ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.  Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas  statybos užbaigimo aktas, jei statinys priskiriamas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus. Ypatingo ar neypatingo vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo registravimui turi būti pateikta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti gyvenamąjį namą ir nuosavybės teises į jį.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.


Redaguota: 2014-12-02 13:49
Į viršų