Gyventojų Registras

Kokius dokumentus reikia pateikti norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre?

Informuojame, kad norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įrodančius dokumentus.    
Prašymą, kuris pasirašytas elektroniniu parašu galite pateikti ir elektroniniu paštu: grt@gyvreg.ltRedaguota: 2015-12-31 10:33
Į viršų