JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Norint pavadinime vartoti žodį "katalikų", Juridinių asmenų registrui reikia pateikti rašytinį Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimą.
 Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai nustato, kad neatlygintinai duomenys teikiami:
- juridinių asmenų dalyviams, kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie juos, kartą per kalendorinius metus;
- susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;
- mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.