NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kaip atskirti rūsį nuo buto, t. y. suformuoti rūsį kaip atskirą kadastrinį vienetą?

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5943; 2011, Nr. 31-1474; 2012, Nr. 137-7026) VII skyriuje.
Bendruoju atveju, formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose STR 1.12.08:2010 20 punkte nurodytais būdais (kai naujai suformuotų objektų naudojimo paskirtis po formavimo lieka tokia pati, kaip iki naujų objektų formavimo), rengiama STR 1.12.08:2010 6 priede nurodytos sudėties naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema.
Įvykdžius nustatytus reikalavimus, atliekami patalpų kadastriniai matavimai. 
Suformuotų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti patalpų kadastro duomenų bylas ir savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 841.2.4 punkte.

 

 

Redaguota: 2014-09-16 13:26
Į viršų