NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Šiuo metu gyvenu užsienyje, man reikalinga pažyma, kad nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje neturiu, kaip galėčiau užsisakyti šią pažymą ir kiek laiko ji ruošiama?

Nekilnojamojo turto registro išrašas, kad neturite nekilnojamojo turto, t. y. Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką išduodamas nekilnojamųjų daiktų savininkams, daiktinių teisių turėtojams ar jų įgaliotiems asmenims. Išrašą galite užsisakyti internetu, pasinaudoję Registrų centro interneto tinklalapyje esančia Darbų užsakymo internetu sistema. „Pastabose“ nurodykite, kad reikalingas išrašas, kad neturite nekilnojamojo turto. Išrašas išduodamas per 7, 5, 3 arba 1 darbo dieną. Išsamią informaciją, kaip užsisakyti darbą internetu rasite pagal nuorodą.
 
Jeigu Nekilnojamojo turto registro išrašo negalėsite atsiimti asmeniškai, pildydami užsakymą internetu, laukelyje „Pastabos“ turėtumėte nurodyti, kad pageidaujate, kad išrašas būtų atsiųstas paštu Jūsų nurodytu adresu (adresą būtinai nurodykite ,,Pastabose“). Taip pat turite nurodyti, kad garantuojate užsakymo bei siuntimo išlaidų apmokėjimą. Patvirtinus užsakymą, Jūs gausite mokėjimo nurodymą, kurį apmokėjus, paštu bus išsiųstas užsakytas dokumentas. Už paslaugą reikia apmokėti iš savo asmeninės sąskaitos, kad būtų galima vienareikšmiškai identifikuoti  asmens tapatybę. Pažymos ir kiti registro dokumentai rengiami tik apmokėjus pateiktą užsakymą.
Registrų centro išduodamų dokumentų įkainius rasite mūsų interneto tinklalapyje pagal nuorodą.
 
 
Redaguota: 2014-02-07 09:29
Į viršų