JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Per kiek laiko ir kokiu būdu reikia pateikti duomenis apie mažųjų bendrijų narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS)?

Mažųjų bendrijų įstatymo 61 straipsnis nustato, kad duomenys apie mažųjų bendrijų narius turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS). Į šią sistemą turi būti pateikti visų mažųjų bendrijų duomenys, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos. Naujai įregistruotos mažosios bendrijos duomenis turi pateikti per 5 dienas nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
JADIS tvarkytojui duomenis galima teikti  tik elektronine forma, o  pateiktų duomenų pagrindu suformuoti dalyvių sąrašai yra pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.  Duomenis kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo pagalba gali teikti:
- mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;
- mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir bendrijoje yra daugiau nei vienas narys;
- mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys;
- prokuristas, kai Juridinių asmenų registre įregistruota prokūra;
- nustatyta tvarka įregistruotas įgaliotas asmuo. Atkreiptinas dėmesys, kad teikti duomenis į JADIS turi būti išduotas atskiras įgaliojimas nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) Juridinių asmenų registro duomenis elektroniniu būdu.
Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), įeiti į skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje meniu pusėje reikia spustelėti nuorodas - Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie bendrijos narius, suformuojamas narių sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Detalesnę informaciją rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą.  
 
Redaguota: 2014-12-04 10:37
Į viršų