E-VARŽYTINĖS, AUKCIONAI

Kokia kainos didinimo tvarka, kainą didinant automatiniu būdu?

Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, varžytynių dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
  • pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą;
  • didžiausią siūlomą kainą;
  • kainos didinimo intervalą, kuris negali būti mažesnis už šiuos teisės aktuose nustatytus intervalus:
  • ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų,
  • ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų,
  • ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija šimtą tūkstančių litų.
Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.
 
Redaguota: 2014-08-01 10:23
Į viršų