NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, kad butas būtų priskirtas šeimos turtui? Ar gali juos pateikti ne savininkas, o asmuo su įgaliojimu?

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje apibrėžtos turto priskyrimo šeimos turtui nuostatos. Šeimos turtui gali būti priskiriamas vieno iš sutuoktinių turtas, kuris yra naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti.  
Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte
nustatyta, kad žyma apie nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui daroma pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad jų šeima nuolat gyvena tame gyvenamajame name ar bute.
Norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žymą dėl pastato ar patalpos (buto) priskyrimo šeimos turtui, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad šeima nuolat gyvena atitinkamame gyvenamajame name ar bute, ir santuokos liudijimą. Jeigu šeimą sudaro motina ar tėvas ir vaikas (-ai), kartu su prašymu reikia pateikti vaiko(-ų) gimimo liudijimą.
Prašymą gali pateikti ir sutuoktinio įgaliotas asmuo kartu su išvardintais dokumentais pateikdamas įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą šių veiksmų atlikimui.

Redaguota: 2014-09-15 10:43
Į viršų