NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Butas buvo įregistruotas bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. Po skyrybų atiteko vienam iš sutuoktinių. Kur turi kreiptis ir kokius dokumentus pateikti sutuoktinis, kuriam atiteko turtas po skyrybų?

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, ar patikslinti registro duomenis, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro padalinyje. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą; šiuo atveju - įsiteisėjęs teismo sprendimas arba notaro patvirtinta sutartis dėl santuokinio turto padalinimo.
Prašymas dėl nuosavybės teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pateikiamas asmeniškai arba paštu. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta  ir galima identifikuoti pareiškėją.
 
Redaguota: 2014-09-15 10:04
Į viršų