NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Ar galima užsisakyti buto kadastrinių duomenų bylos dublikatą?

Buto kadastro duomenų bylos dublikatą galima užsakyti internetu pasinaudojus Registrų centro Darbų užsakymo internetu sistema arba bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje Buto kadastro duomenų bylos dublikatas parengiamas per 7 darbo dienas. Užsakovui pageidaujant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dublikatas gali būti parengiamas ir per 1, 3 arba 5 darbo dienas. Tokiu atveju mokami šie atlyginimo už dublikato parengimą priedai:
  • per 5 darbo dienas - 30 procentų apskaičiuoto atlyginimo;
  • per 3 darbo dienas - 50 procentų apskaičiuoto atlyginimo;
  • per 1 darbo dieną - 100 procentų apskaičiuoto atlyginimo.

Atlyginimo dydis už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dublikato parengimą priklauso nuo kadastro duomenų bylos apimties. Įkainius  rasite nuorodoje

Atsiimdami nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos dublikatą privalote pateikti:

  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jame turi būti nurodyti šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ir nuotrauka pvz.: asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas (naujo pavyzdžio)). Jeigu esate įgaliotas atsiimti kadastro duomenų bylos dublikatą, papildomai turite pateikti asmens, turinčio teisę atsiimti dublikatą, notariškai patvirtintą įgaliojimą (juridinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas įmonės antspaudu ir direktoriaus parašu);
  • kvitą (pavedimą), patvirtinantį, jog sumokėtas atlyginimas už kadastro duomenų bylos dublikatą. Tikslų atlyginimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu praneš Registrų centro darbuotojas;
  • nekilnojamojo turto savininko mirties liudijimą, jeigu užsakomas nekilnojamojo turto, kuris priklausė palikėjui, kadastro duomenų bylos dublikatas.
Redaguota: 2014-09-15 08:25
Į viršų