NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kaip išregistruoti įsiskolinimą už įsigytą turtą Nekilnojamo turto registre, jeigu už jį visiškai atsiskaityta?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti žymą dėl įsiskolinimo už įsigytą turtą, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka (notaro, jei sutartyje nenustatyta kitaip) patvirtintą dokumentą, patvirtinantį skolos už įgytą nekilnojamąjį daiktą pasibaigimo faktą (pilną atsiskaitymą).


Papildoma informacija:
  • Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą.
 
  • Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu/išregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
     
Redaguota: 2014-04-30 08:24
Į viršų