JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar reikia individualiai įmonei, veikiančiai be veiklos nuostatų, teikti kokias nors ataskaitas Registrų centrui?

Informuojame, kad Individualių įmonių įstatymas įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d. Pasikeitus  iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų individualių įmonių duomenims (nustatytiems Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje ir šio įstatymo 5 straipsnyje) individualių įmonių vadovai kartu su dokumentais, reikalingais pakeistiems duomenims įregistruoti, Juridinių asmenų registrui turi pateikti sudarytus individualios įmonės nuostatus, išskyrus atvejus, kai pateikiami su reorganizavimu ar likvidavimu susiję dokumentai.
Individualios įmonės turi pateikti Registro tvarkytojui sudarytą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina įmonei pagal įstatymus. Vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, įmonė sudaro finansinę atskaitomybę, jeigu tai numatyta jos nuostatuose.
 
Redaguota: 2014-08-08 10:14
Į viršų