JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokia tvarka užsakoma ir išduodama Jungtinė pažyma (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją)? Ar gali prašymą pateikti įgaliotas asmuo?

Asmuo, norintis gauti jungtinę pažymą, turi pateikti Registrų centrui nustatytos formos prašymą:
Prašymą (originalą) galima pateikti bet kuriam Registrų centro filialui. Asmuo, pateikęs nustatytos formos prašymą išduoti pažymą, už jos išdavimą turi sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą.
Pažyma parengiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie atlyginimo sumokėjimą gavimo dienos.
Jeigu juridinis asmuo turi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ar reikia patikslinti ar papildyti tvarkomus juridinio asmens duomenis, pažyma parengiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu juridinis asmuo yra pateikęs prašymą dėl duomenų ar dokumentų keitimo, pažyma nepradedama rengti, kol šie duomenys neįregistruojami Juridinių asmenų registre. 
Dėmesio!
Duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba gaunami automatiškai – interaktyviai. Jeigu juridinis asmuo turi įsiskolinimų, jam bus išduota pažyma, kad jis yra skolingas, nenurodant įsiskolinimo sumos, kuri gali būti ir keli centai. Todėl rekomenduojame juridiniams asmenims, prieš pateikiant prašymą išduoti jungtinę pažymą, patiems pasitikrinti, ar jie nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Tai galite padaryti čia.
Prašymą išduoti Jungtinę pažymą juridiniam asmeniui gali pateikti juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, tačiau įgaliotiniui turi būti suteikta teisė pasirašyti  ir sutikimą dėl įgaliotojo ypatingų duomenų  tvarkymo ir teikimo. Buhalterio, kaip fizinio asmens, įgaliojimas pasirašyti sutikimą dėl ypatingų duomenų  tvarkymo ir teikimo turi būti patvirtintas notaro.
Redaguota: 2013-09-18 10:50
Į viršų