TURTO VERTINIMAS

Kas yra žemės sklypo indeksuota vertė? Koks jos ryšys su vidutine žemės sklypo rinkos verte?

Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, yra pastovus dydis nuo jų apskaičiavimo datos. Valstybės įmonė Registrų centras šių verčių neskaičiuoja.
Tuo tarpu žemės sklypų vidutinės rinkos vertės yra kintantis dydis, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu ir Masinio žemės vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos pokyčius ir aplinkybes. Žemės vidutinė rinkos vertė mokesčiams masinio vertinimo būdu yra nustatoma ne rečiau kaip kas 5 metai. Registrų centras turi teisę tikslinti vidutinę žemės sklypo rinkos vertę mokesčiams žemės sklypo savininko prašymu pagal pateiktą individualaus žemės vertinimo ataskaitą.
Taigi viena ir kita piniginė išraiška yra apskaičiuotos pagal skirtingas metodikas, todėl verčių padidėjimo prasme viena vertė su kita nėra lygintinos.
Redaguota: 2013-11-06 14:58
Į viršų