Gyventojų Registras

Kas turi būti nurodyta juridinio asmens prašyme, norint gauti Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą ar išrašą?

Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad juridinis asmuo, norėdamas gauti Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti atsakingo asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimimo metai) ar asmens kodas;
  • duomenų naudojimo tikslas;
  • teisinis duomenų gavimo pagrindas;
  • teisinį duomenų gavimo pagrindą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos;
  • prašomų pateikti duomenų apimtis;
  • įmokos gavėjo banko pavadinimas, sumokėto mokesčio dydis, mokėtojas, mokėjimo data;
  • pageidaujamas duomenų gavimo būdas.
 
Teisines paslaugas teikiantys duomenų gavėjai kartu su prašymu taip pat turi pateikti atstovavimo ar teisinių paslaugų teikimo sutarties ar jos išrašo spaudu patvirtintą kopiją, arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, baudžiamųjų bylų atvejais – orderį.
Redaguota: 2015-12-29 13:54
Į viršų