Gyventojų Registras

Esame 4 asmenų šeima. Ar galime deklaruoti savo gyvenamąją vietą nuomojamame bute?

Gyvenamąją vietą nuojamame bute galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje arba internetu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=3f3a6d8f-caaa-4409-81cf-1a5c6be88c99. Kiekvienas asmuo  pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Deklaravimo įstaigoje galima deklaruoti pateikus nuomos sutartį. Jei nuomos sutartis terminuota, deklaruojama iki sutarties galiojimo termino. Nepateikus nuomos sutarties, reikalingas savininko ar bendraturčių, ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimas apsigyventi savininkui (bendraturčiui) priklausančiame bute. Savininkas (bendraturčiai) patvirtinti sutikimą gali kartu atvykę į deklaravimo įstaigą. Savininkui (bendraturčiams) ar jo (jų) įgaliotam asmeniui negalint atvykti, reikia pateikti atskirą sutikimą patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka. Jei deklaracija teikiama internetu, savininkas (visi bendraturčiai) sutikimą turi patvirtinti taip pat internetu.
Redaguota: 2016-03-30 10:43
Į viršų