JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kiek laiko galioja Jungtinė pažyma (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją) ir Juridinių asmenų registro išrašas?

Jungtinės pažymos ir Juridinių asmenų registro išrašo galiojimo terminas nenustatomas.
Jungtinėje pažymoje nurodoma jos atspausdinimo data ir visų institucijų, teikiančių  informaciją, informacijos pateikimo datos.
Juridinių asmenų registro išraše nurodoma tiksli jo atspausdinimo data.
Viešųjų pirkimų organizatorius ar institucija, kuriai teikiama Jungtinė pažyma ar Registro išrašas, gali nustatyti datą, iki kurios išduota pažyma ar išrašas būtų tinkami pateikti.
Redaguota: 2013-12-05 10:02
Į viršų