Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Kokius duomenis prašyme reikia nurodyti norint gauti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašą?

Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, teisėtas ir apibrėžtas duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo bei teikimo teisinis pagrindas ir vienas iš šių registro duomenų paieškos kriterijų:

1. vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, –asmens gimimo data, vardas ir pavardė);
2. registro objektui (neveiksniam asmeniui, ribotai veiksniam asmeniui, nepilnamečiui nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurio teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos) suteiktas identifikavimo kodas registre;
3. rūpintojo ar globėjo vardas, pavardė ir asmens kodas arba rūpintojo ar globėjo juridinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, –asmens gimimo data, vardas ir pavardė).

Redaguota: 2016-06-22 09:02
Žymos:
Į viršų