TURTO VERTINIMAS

Kokius reikalavimus turi atitikti prašymas nekilnojamojo turto (statinių) mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą?

Prašymas nekilnojamojo turto (statinių) mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto (statinių) vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, gali būti teikiamas užpildžius Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių priede pateiktą prašymo formą arba laisvos formos prašymą, atitinkantį Taisyklių 34, 35 punktuose nustatytus reikalavimus. Laisvos formos prašymas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • jeigu prašymą teikia fizinis asmuo, prašyme privalo būti nurodytas prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas;
  • jeigu prašymą teikia juridinis asmuo – prašymą teikiančio juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;
  • nekilnojamojo turto (statinio), kurio mokestinė vertė turi būti tikslinama, unikalus numeris;
  • prašyme turi būti jį teikiančio asmens pasirašytas;
  • jeigu prašymą teikia nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojo įgaliotas asmuo, prie prašymo pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekse nustatytus reikalavimus;
  • kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti individualaus vertinimo ataskaitos originalą.
Redaguota: 2013-10-25 13:53
Į viršų