JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kaip pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus)?

Juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus) galima pakeisti šiais būdais:  

Teikiant dokumentus tiesiogiai, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui notaro voke pateikia:
1. Prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu. Notaro tvirtinimas nereikalingas Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais atvejais.
2. Pakeistą steigimo dokumentą, 2 egz.
3. Juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą.
4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Elektroniniu būdu keisti steigimo dokumentą šiuo metu yra galimybė: uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, asociacijoms, labdaros ir paramos fondams bei mažosioms bendrijoms. Keičiant steigimo dokumentus per elektroninę Registrų centro savitarnos sistemą, steigimo dokumentas bus sugeneruotas automatiškai pagal ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius steigimo dokumentus.
Prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos, skiltyje Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelį Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus bei įrašyti keičiamus duomenis.
Atlikus nurodytus veiksmus, sistema sugeneruos naują steigimo dokumentą ir prašymo formą JAR-1-E. 
Svarbu pažymėti, kad teikiant prašymą keisti steigimo dokumentą elektroniniu būdu, būtina įkelti PDF formate išsaugotą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą.
Pasirašius sistemos sugeneruotus dokumentus ir sumokėjus nustatyto dydžio atlyginimą per elektroninę bankininkystę, prašymas įregistruoti bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 
Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, steigimo dokumentas įregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Nustatytą atlyginimo dydį už juridinių asmenų dokumentų ir duomenų pakeitimų įregistravimą rasite pagal nuorodą.

Redaguota: 2014-04-15 10:00
Į viršų