JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar keičiami duomenys Juridinių asmenų registre, paskyrus laikinai einantį vadovo pareigas asmenį, kai vadovas išeina vaiko priežiūros atostogų?

Vadovui išėjus vaiko priežiūros atostogų ar kitais laikino pareigų nevykdymo atvejais, duomenys Juridinių asmenų registre nekeičiami, o laikinai einantis vadovo pareigas asmuo, veikdamas juridinio asmens vardu, turi pateikti jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
Redaguota: 2013-05-31 10:36
Į viršų