JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokie veiksmai turi būti atlikti norint įsteigti mažąją bendriją?

Mažoji bendrija yra steigiama, vadovaujantis šia veiksmų seka.
Mažoji bendrija gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Steigiant mažąją bendriją elektroniniu būdu:
- visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus;
- visi dokumentai pasirašomi tik kvalifikuotais elektroniniais parašais;
- pavadinimas turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, jame neketinama vartoti Lietuvos vardo;
- jeigu patalpos, kuriose numatoma registruoti juridinio asmens buveinę, nėra steigėjo asmeninė nuosavybė, sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai (bendraturčiai). Juridinis asmuo negali būti steigiamas areštuotose patalpose.
Elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos, steigėjas (vienas iš steigėjų) turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje spustelti nuorodą Prašymas registruoti JAR ir pasirinkus juridinio asmens teisinę formą - Mažoji bendrija, spustelti  Pildyti prašymą.
Atsivėrusiame lange steigėjas turės pasirinkti mažosios bendrijos valdymo tipą.
Pasirinkus valdymo tipą, savitarnos sistema atitinkama chronologine tvarka nurodys, kokius duomenis reikia įrašyti duomenų laukuose siekiant, kad sistema galėtų sugeneruoti steigimo aktą arba sutartį, nuostatus ir prašymą registruoti JAR-1-E.
Sugeneruotus steigimo aktą arba sutartį bei nuostatus kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti visi steigėjai. Kai dokumentus chronologine tvarka pasirašys visi steigėjai, jų būsena pasikeis į Pasirašytas. Vėliausiai pasirašoma forma JAR-1-E - ją pasirašo prašymą pildantis steigėjas.
Kai visi dokumentai pasirašyti, reikia įdėti paslaugą į krepšelį ir atlikti apmokėjimo procedūrą. Juridinis asmuo bus įregistruotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas, tikrindamas pateiktus duomenis ir dokumentus, nenustatys trūkumų. Nustačius trūkumus, jie bus nurodyti ir nustatytas terminas jiems pašalinti.

 
Redaguota: 2014-12-22 12:21
Į viršų