JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar galima sužinoti sąrašą bendrovių, kuriose asmuo turi akcijų?

Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais duomenys apie  akcininkus neregistruojami, išskyrus atvejus, kai visų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo. Jeigu asmuo yra kokių nors bendrovių visų akcijų savininkas, jis gali, nurodęs savo vardą, pavardę ir asmens kodą, atlygintinai gauti Juridinių asmenų registro išplėstinius išrašus apie tokias bendroves (atlyginimas už vieno išrašo parengimą - 28 Lt).
Nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. uždarosios akcinės bendrovės turėjo teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui akcininkų sąrašus, kurie buvo skenuojami, tačiau duomenys apie akcininkus neregistruojami, todėl nustatyti, ar konkretus asmuo yra uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašuose, šiuo metu nėra techninių galimybių.
Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsniu uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) galės būti teikiami, kai bus priimti šios informacinės sistemos funkcionavimui būtini teisės aktai ir sukurtos bei įgyvendintos programinės ir techninės priemonės.
Pradėjus veikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS), akcininko prašymu galės būti teikiami duomenys apie bendroves, kuriose jis turi akcijų.
Apie JADIS įdiegimą ir veiklos pradžią bus paskelbta valstybės įmonės Registrų centro interneto puslapyje www.registrucentras.lt.

 
Redaguota: 2014-01-09 16:08
Į viršų