Video apmokymai
 • Registrų centro elektroninis leidinys juridinių asmenų pranešimams

  Registrų centro elektroninis leidinys juridinių asmenų pranešimams

 • Naujo juridinio asmens pavadinimo rezervavimas

  Naujo juridinio asmens pavadinimo rezervavimas

 • Registrų centro klientų savitarnos sistemos pristatymas

  Registrų centro klientų savitarnos sistemos pristatymas

Įgaliojimų registras (1)
Laba diena,

informuojame, kad norint susirasti ir atsispausdinti ITPSĮ reikia:....
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras (1)
Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, teisėtas ir apibrėžtas duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo bei teikimo teisinis pagrindas ir vienas iš šių registro duomenų paieškos kriterijų:

1. vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, –asmens gimimo data, vardas ir pavardė);
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS (186)
Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 8 dalis nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie juridinio asmens dalyvius turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui.  Į Juridinių asmenų registrą buvo teikiami akcininkų sąraš
Jungtinės pažymos ir Juridinių asmenų registro išrašo galiojimo terminas nenustatomas.
Jungtinėje pažymoje nurodoma jos atspausdinimo data ir visų institucijų, teikiančių  informaciją, informacijos pateikimo datos.
Juridinių asmenų registro išraše nurodoma tiksli jo atspausdinimo data.
Viešųjų pirkimų organizatorius ar institucija, kuriai teikiama Jungtinė pažyma ar Registro išrašas, gali nustatyti datą, iki kurios išduota pažyma ar išrašas būtų tinkami pateikti.
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS (164)
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nekilnojamasis daiktas (šiuo atveju žemės sklypas), daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijos gali būti išduodamos: turto savininkams, daiktinių teisių turėtojams, o taip pat asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą
REGISTRŲ CENTRO KLIENTŲ SAVITARNA (10)
Sąskaitos faktūros už paslaugas, įgytas Registrų centro klientų savitarnoje, yra formuojamos automatiškai kiekvieno kito mėnesio pradžioje.
Jas rasite prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (jungtis reikėtų pasirinkus fizinio asmens rolę), spustelėjus viršuje esančią nuorodą „Mano pirkimai“ bei kairėje pusėje atsidarius nuorodą  „Sąskaitos“.
Užsisakius paslaugas per elektroninę Registrų centro klientų savitarną, jas turite apmokėti, neišėjus iš savitarnos sistemos, o tiesiogiai per savitarną - per pasirinktą e-bankininkystės sistemą, nes kitaip sumokėta įmoka nebus prijungta prie  Jūsų užsakymo ir jis bus laikomas neapmokėtu. Siekiant, kad užsakymo būsena taptų "Apmokėtas" ir pasikeistų į  būseną "Vykdomas", jį reikia apmokėti tiesiogiai per savitarnos sistemą.
Mokėdami už paslaugas RC savitarnos sistemoje per SEB banką, įsitikinkite, ar tikrai pasirinkote sąskaitą, kurioje užtenka lėšų (mokant el. bankininkystės sistemoje galima pasirinkti iš kurios sąskaitos norite mokėti), nes jeigu mokate iš sąskaitos, kurioje lėšų nepakanka, RC savitarnos paslaugų įsigyti nepavyks, nors SEB el. bankininkystės  sistema nerodys klaidos.
 
ADRESŲ REGISTRAS (9)
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo. Prašymo forma
Siekiant pakeisti Nekilnojamojo turto registre įrašyto nekilnojamojo daikto, kuris nėra adreso objektu, gyvenamosios vietovės pavadinimą reikia pateikti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą.
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje pasirinkus Viešą adresų paiešką žemėlapyje. Kai suteiktas adresas yra žinomas, atsidariusiame lange pasirenkamas paieškos tipas „Adresai“ bei užpildomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės , gatvės ir Nr. paieškos laukai. Jei suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre jis surandamas adresų paieškoje ir parodoma jo vieta žemėlapyje.
Gyventojų Registras (14)
1. Deklaracijas internetu gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
2. Asmuo turi patvirtinti tapatybę el. parašu, per bankų internetines sistemas ar kitomis e-valdžios vartuose nurodytomis priemonėmis.
3. Adresas turi būti tikslus - su gatve ir namo (korpuso, buto ar patalpos) numeriu (numeriais).
4. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja ne savininkas(bendraturtis), savininko(bendraturčių) sutikimas turi būti patvirtintas internetu. Savininkas (bendraturčiai) turi atitikti 2 sąlygą.
5. Sutikimo patvirtinti internetu negali juridiniai asmenys.
Gyvenamąją vietą nuojamame bute galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje arba internetu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=3f3a6d8f-caaa-4409-81cf-1a5c6be88c99. Kiekvienas asmuo  pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Deklaravimo įstaigoje galima deklaruoti pateikus nuomos sutartį. Jei nuomos sutartis terminuota, deklaruojama iki sutarties galiojimo termino.
Informuojame, kad norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre reikia pateikti:
 1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įrodančius dokumentus.    
Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas (44)
El. parašo slaptažodį (PIN) pasikeiskite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis:
Reikia pateikti laisvos formos prašymą nutraukti į USB laikmeną įrašytų sertifikatų galiojimą ir nurodyti asmens, kuriam bus naujai įrašomi sertifikatai, duomenis: vardą, pavardę ir asmens kodą. Su šiuo prašymu nurodytas asmuo turi atvykti į Registrų centrą, kartu turėti laikmeną ir asmens tapatybės dokumentą - kortelę arba pasą.
Užsienio valstybėje išduotas elektroninis parašas Lietuvoje galioja tuo atveju, jei elektroninio parašo teikėjas yra įtrauktas į Patikimų teikėjų sąrašą. Daugiau informacijos apie tai galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos puslapyje: http://rrt.lt/lt/vartotojui/elektroninis-parasas_358/tsl-1.html . Registrų centro sistemose (įskaitant www.gosign.lt) galima pasirašyti dokumentus el.
TURTO VERTINIMAS (24)
Žemės mokestinė vertė yra žemės vidutinė rinkos vertė.
Žemės mokestine verte Žemės mokesčio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti laikoma žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu:
1) turto vertinimo įmonės, tvarkančios Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą (toliau – turto vertinimo įmonė), nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 procentų ir
Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė nustatyta vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2010, Nr. 145-7415; 2011, Nr.
Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, yra pastovus dydis nuo jų apskaičiavimo datos. Valstybės įmonė Registrų centras šių verčių neskaičiuoja.
KITI KLAUSIMAI (19)
Užsienio valstybėje išduotas elektroninis parašas Lietuvoje galioja tuo atveju, jei elektroninio parašo teikėjas yra įtrauktas į Patikimų teikėjų sąrašą. Daugiau informacijos apie tai galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos puslapyje: http://rrt.lt/lt/vartotojui/elektroninis-parasas_358/tsl-1.html . Registrų centro sistemose (įskaitant www.gosign.lt) galima pasirašyti dokumentus el.
Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis (žemės ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kt.) galite sužinoti, užsisakę Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą.
Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintą Kadastro žemėlapio ištrauką galima užsisakyti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, arba internetu per Registrų centro „Darbų užsakymo internetu sistemą“.
E-VARŽYTINĖS, AUKCIONAI (20)
Jeigu iki varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą.. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.
Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, varžytynių dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
 • pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą;
 • didžiausią siūlomą kainą;
 • kainos didinimo intervalą, kuris negali būti mažesnis už šiuos teisės aktuose nustatytus intervalus:
 • ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų,
 • ne ma

Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui: