TURTO VERTINIMAS

Kas yra nekilnojamojo turto (žemės ir statinių) vidutinė rinkos vertė?

Statinių vidutinė rinkos vertė yra rinkos vertė, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis. (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011, Nr. 28-1321).
Žemės vidutinė rinkos vertė yra rinkos vertė, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Žemės masinio vertinimo taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 146-7536).
Redaguota: 2013-10-25 14:24
Į viršų