JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kaip jau esančiai įmonei užregistruoti (patentuoti) savo parduotuvės pavadinimą, kuris nesutampa su įmonės pavadinimu?

Informuojame, kad Juridinių asmenų registre parduotuvių ir kitų juridinio asmens padalinių pavadinimai neregistruojami. Registro tvarkytojas Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka registruoja juridinius asmenis, jų duomenis ir dokumentus, laikinai įtraukia į Registrą ir išbraukia iš Registro juridinio asmens pavadinimą, vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas. Dėl parduotuvės pavadinimo reikėtų kreiptis į Valstybinį patentų biurą.

 
Redaguota: 2014-01-06 10:07
Į viršų