JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar yra galimybė gauti JAR pažymėjimą anglų kalba?

Juridinio asmens registravimo pažymėjimai nuo 2010 m. sausio 1 d., pasikeitus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.65 str., neišduodami, o nuo  2012 m. spalio 7 d., įsigaliojus Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimams, juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimai ir jų dublikatai pripažinti netekusiais galios. Juridinis asmuo, pateikęs prašymą ir sumokėjęs nustatytą atlyginimą, gali gauti Juridinių asmenų registro išrašą.
Informuojame, kad Juridinių asmenų registro išrašai yra rengiami valstybine kalba.
Redaguota: 2014-06-12 11:14
Į viršų