TURTO VERTINIMAS

Kokia metodika yra taikoma nustatant vidutinę buto vertę?

 Nekilnojamasis turtas (statiniai) yra vertinamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu bei Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 234 redakcija). 
Redaguota: 2014-06-27 14:31
Į viršų