NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokių reikia dokumentų norint užregistruoti įvykdytą sklypo dalies atidalinimą iš bendrosios dalinės nuosavybės (atidalintai sklypo daliai bus suteiktas naujas unikalus numeris).

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 84-1.1. punkte numatyta, kad teikiant prašymą įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis, kai nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus žemės sklypų kadastro duomenys, kadastro tvarkytojui kartu su žemės sklypo kadastro duomenų byla turi būti pateiktas iki 2010 m.  birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1d.  – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.
Redaguota: 2014-10-15 08:25
Į viršų