JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokia Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistemos (JADIS) paskirtis? Kokių teisinių formų juridinių asmenų dalyviai registruojami šioje sistemoje?

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims. JADIS registruojami duomenys apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus ir mažųjų bendrijų narius.
Pagrindinės JADIS funkcijos yra:
- įvesti duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus ir mažųjų bendrijų narius ir formuoti dalyvių sąrašus;
- kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus ir mažųjų bendrijų narius;
- teikti duomenis ir dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims JADIS nuostatuose nustatyta tvarka;
- sisteminti, analizuoti ir apibendrinti JADIS informacinėje sistemoje kaupiamus duomenis;
- keistis duomenimis su kitomis sistemomis.
Redaguota: 2014-08-06 10:12
Į viršų