JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kas ir kokiu būdu turi teisę gauti duomenis ir dokumentus iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS)?

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta, kad duomenis ir dokumentus iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos turi teisę gauti:
- valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti visus juridinių asmenų dalyvių duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
- uždarųjų akcinių bendrovių akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ir mažųjų bendrijų nariai, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje;
- kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais.
Duomenys teikiami popierine forma (tik Registrų centre) ir elektronine forma. Duomenys teikiami atlygintinai, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. Atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžiai yra nustatyti Teisingumo ministro įsakymu.
Redaguota: 2014-08-06 10:17
Į viršų