NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kaip sužinoti ar panaikintas nekilnojamojo turto areštas?

rikiavimas: 
6
Informaciją, susijusią su  nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių areštais, ar kitais suvaržymais, galima gauti, užsakius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Registro centrinį duomenų banką sudaro registro duomenų bazė, kurioje kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 straipsnyje nurodyti aktualūs registro duomenys.
Prašymą galima pateikti valstybės įmonės Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje, paštu, ar Registrų centro internetinėje svetainėje (pagal daikto adresą). Prašymuose gauti nekilnojamojo turto registro duomenis turi būti nurodytas apibrėžtas registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją.
Pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema galima įsigyti bet kurio Jums nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Registro išrašo elektroninę kopiją. Pažymėtina, kad per savitarnos sistemą užsakytas Registro išrašas nebus patvirtintas Registro tvarkytojo spaudu ir parašu, tačiau šį dokumentą yra galimybė išsaugoti  kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. Savitarnos sistemoje šis dokumentas yra saugomas 4 dienas.

Papildoma informacija:

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir kitas žymas, įregistruotus šiame registre, ir su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys yra vieši, išskyrus šio ir kitų įstatymų nustatytus apribojimus.

Redaguota: 2017-06-06 10:24
Į viršų