JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

nustato, kad teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį, turi būti pateikiamas Registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Taigi registro nuostatų nustatyta tvarka užsienio šalies Registro išrašas ar kitas, jį atitinkantis dokumentas, turi patvirtinti, kad juridinis asmuo yra įregistruotas tos šalies Registre. Šis reikalavimas yra taikomas visų užsienio šalių juridinių asmenų teikiamiems išrašams ar kitiems dokumentams, patvirtinantiems, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Svarbu pažymėti, kad reikalavimo pateikti duomenis apie juridinio asmens įstatinį kapitalą nėra nustatyta. Kadangi juridinį asmenį steigsite per notarą, notaras turi patvirtinti teikiamų dokumentų/duomenų tikrumą, jų atitiktį įstatymų reikalavimams bei faktą, kad juridinį asmen

1268 simboliai :) ++++++

Redaguota: 2017-01-05 10:16
Žymos:
Į viršų