JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokia tvarka išduodamas elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI) naujai įregistruotam juridiniam asmeniui? Kokia paslaugos kaina?

Naujai įregistruotam juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei ESI išduodamas neatlygintinai be atskiro prašymo.
Elektroninis sertifikuotas Juridinių asmenų registro išrašas (ESI) yra oficialus dokumentas, kuris galioja elektroninėje erdvėje. Kaip reglamentuoja Civilinio kodekso 4.262 straipsnis, į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais. ESI peržiūros sistema suteikia galimybę, nurodžius suteiktą prieigos raktą (kodą), neatlygintinai pasitikrinti juridinio asmens aktualius duomenis ir informaciją. Tretieji asmenys (valstybės institucijos, bankai ir kt.), gavę iš juridinio asmens prieigos raktą, neturi reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas turi tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas.
 Jeigu yra reikalingas popieriuje atspausdintas ir Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintas Juridinių asmenų registro išrašas, pasirinktą Juridinių asmenų registro išrašą galima užsisakyti ir atsiimti bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba užsisakyti pasinaudojus  Registrų centro klientų elektroninės savitarnos sistema ir atsiimti bet kuriame prašyme nurodytame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. 
 

Redaguota: 2013-12-17 16:07
Į viršų