ADRESŲ REGISTRAS

Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo. Prašymo forma
Siekiant pakeisti Nekilnojamojo turto registre įrašyto nekilnojamojo daikto, kuris nėra adreso objektu, gyvenamosios vietovės pavadinimą reikia pateikti valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą.
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje pasirinkus Viešą adresų paiešką žemėlapyje. Kai suteiktas adresas yra žinomas, atsidariusiame lange pasirenkamas paieškos tipas „Adresai“ bei užpildomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės , gatvės ir Nr. paieškos laukai. Jei suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre jis surandamas adresų paieškoje ir parodoma jo vieta žemėlapyje.

Norint įsigyti Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašą (visą ir tarpinius), būtina pateikti užpildytą ir pasirašytą duomenų teikimo sutartį ir priedus - Nr. 1, Nr. 2, Nr.

Virtualus adresas - vieša elektroninė paslauga saugiam keitimuisi elektroniniais pranešimais ir elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais. Paslauga gali naudotis asmenys teisėtai susiję bent su vienu nekilnojamu daiktu arba JA atstovai.

Aktyvuoti virtualaus adreso dėžutę ir naudotis jos paslaugomis galite čia.

Registrų centro savitarnos sistemoje galima užsisakyti šias Adresų registro el. paslaugas:

  • neatlygintinai surasti adresą (iki 100 užklausų per dieną);
  • nusipirkti Jus dominančio adreso išrašą bei dokumento kopiją, kurio pagrindu adresas įregistruotas, pakeistas arba išregistruotas;
  • aktyvuoti virtualaus adreso dėžutę ir naudotis jos paslaugomis.
Adresų registro tvarkytojas privalo įregistruoti adresą arba pakeisti jo duomenis per 10 darbo dienų nuo būtinų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos. Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti adresą ar pakeisti jo duomenis, kai nustatoma, kad gauti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, dokumentuose nurodyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys arba pateikti duomenys neatitinka susijusių registrų duomenų.
Gatvių pavadinimai suteikiami ir registruojami tik gyvenamosiose vietovėse. Sodininkų bendrija yra juridinis asmuo (tam tikra įmonė), o juridiniams asmenims gatvės nepriskiriamos. Gatvių pradžia ir pabaiga gali sutapti su konkrečios sodininkų bendrijos teritorijos ribomis, bet gatvė vis tiek bus registruojama gyvenamojoje vietovėje. Svarbu žinoti, kad vienoje gyvenamojoje vietovėje esančių kelių sodininkų bendrijų gatvių pavadinimai negali kartotis, nes gatvės pavadinimas gyvenamojoje vietovėje turi būti unikalus.