Gyventojų Registras

Gyvenamąją vietą nuojamame bute galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje arba internetu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=3f3a6d8f-caaa-4409-81cf-1a5c6be88c99. Kiekvienas asmuo  pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Deklaravimo įstaigoje galima deklaruoti pateikus nuomos sutartį. Jei nuomos sutartis terminuota, deklaruojama iki sutarties galiojimo termino.
Prašymą galite pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį Gyventojų registro departamentui Vivulskio 4a, Vilnius arba nurodytu adresu paštu, arba pasirašytą ir nuskenuotą su atitinkamais pridėtais dokumentais siųsti bendruoju el. paštu.
Esant galimybei, paršytume patikslinti informaciją, kaip teikiamas prašymas - paštu, el. ryšio priemonėmis ar tiersiogiai Gyventojų registro klientų aptarnavimo padalinyje. Siekiant, kad klientams būtų lengviau susirasti ataskaymą per paiešką prašytume papildyti žymas.
 
Laba diena,


Jūs turite pateikti prašymą raštu dėl duomenų patikslinimo, pateikiant atitinkamus dokumentus. Daugiau informacijos rasite skiltyje "Dažniausiai užduodami klausimai" (DUK):

Kokius dokumentus reikia pateikti norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre


Pagarbiai
 Gyventojų registro departamentui pateikus prašymą dėl duomenų tikslinimo ir gimimo liudijimą, kuriame įrašyta gimimo data nesutampa su data asmens dokumente- gyventojų registre taisoma gimimo data ir asmeniui suteikiamas naujas asmens kodas.
Reikia pateikti prašymą pakeisti gyvenamosios vietos duomenis Registrų centro Gyventojų registro departamentui, nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir šalį kurioje dabar nuolat gyvenate.
Reikia pateikti prašymą Registrų centro Gyventojų registro departamentui nurodant savo vaiko duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir šalį kurioje nuolat gyvena.
Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.
Informuojame, kad norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įrodančius dokumentus.    

Informuojame, kad asmens duomenys iš Gyventojų registro teikiami vadovaujantis duomenų teikimo sutartimis, kuriose dažniausiai  pavardės yra teikiamos tokios, kokios yra įrašytos galiojančiuose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, asmens tapatybės kortelėje, leidime gyventi), todėl turite turėti galiojantį dokumentą, kuriame įrašyta naujoji pavardė.
1. Deklaracijas internetu gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
2. Asmuo turi patvirtinti tapatybę el. parašu, per bankų internetines sistemas ar kitomis e-valdžios vartuose nurodytomis priemonėmis.
3. Adresas turi būti tikslus - su gatve ir namo (korpuso, buto ar patalpos) numeriu (numeriais).
4. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja ne savininkas(bendraturtis), savininko(bendraturčių) sutikimas turi būti patvirtintas internetu. Savininkas (bendraturčiai) turi atitikti 2 sąlygą.
5. Sutikimo patvirtinti internetu negali juridiniai asmenys.
Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžiai pateikiami nuorodoje.
Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad juridinis asmuo, norėdamas gauti Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti atsakingo asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
Gavus prašymą dėl duomenų teikimo, duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tais atvejais, kai būtina gauti papildomų duomenų ar dokumentų informacijai parengti, Registrų centro direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų.

Pažymos skubos tvarka parengiamos per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, ir kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta: