NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Norint įregistruoti servitutą būtina pateikti žemės sklypo planą. 
Draudimas perleisti nuosavybės teisę yra laikinoji apsaugos priemonė, kurią pagal LR CPK taiko tik teismas.
Registrų centrui reikia pateikti rašytinės formos dokumentą (pvz., sutartį, perdavimo-priėmimo aktą), patvirtinantį nuosavybės teisės perėjimą bendrijai.
Juridinis faktas - hipoteka Nekilnojamojo turto registre išregistruojamas gavus Hipotekos registro pranešimą apie hipotekos išregistravimą. Šį pranešimą Registrų centrui atsiunčia Centrinė hipotekos įstaiga.
Jei užsakyme nurodoma, kad parengtus dokumentus pageidaujama gauti paštu, tuomet dokumentai išsiunčiami tuo adresu, kurį asmuo nurodė pateikdamas užsakymą.
Sumokėti už darbus galima pavedimu arba grynais pinigais. Gavus valstybės įmonės Registrų centro darbuotojo pranešimą apie mokėtiną sumą, už darbus turi būti sumokama iki prašymo įvykdymo termino pabaigos, priešingu atveju užsakymas nebus nagrinėjamas. Jeigu nusprendėte mokėti pavedimu, pildydami užsakymą, pastabų lauke tą nurodykite. Apmokėjimui reikalingus rekvizitus gausite el. paštu.
Dokumentus atsiimti turi teisę tik prašymą pateikęs asmuo arba asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis išduotą įgaliojimą.
Norint įregistruoti servitutą nepakanka pateikti žemės sklypo schemos. Kartu su servitutą nustatančiu dokumentu turi būti pateikiamas žemės sklypo planas.
 
Prašymas įregistruoti juridinius faktus apie sudarytas nuomos ar panaudos sutartis gali būti pateikiamas asmeniškai arba paštu. Darbų, kuriuos galima užsakyti internetu, sąrašas nurodytas Registrų centro interneto svetainėje.
Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Taigi reikėtų pateikti nuosavybės teisės perėjimą bendrijai patvirtinantį dokumentą. Daiktinių teisių (įskaitant nuosavybę) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai yra nurodyti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje. 
 
Vienas iš teikiamų registro duomenų yra Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengtas registro išrašas. Registro išraše įrašyti duomenys atspindi nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir įstatymų nustatytų juridinių faktų kadastro ir registro duomenų būklę jų įregistravimo registre momentu.
Nuosavybės teises registruoti Jungtinės veiklos sutarties pagrindu galima, jei sutartyje yra nurodytas nuosavybės teisės perėjimo (atsiradimo) klausimas. Sutartis turi būti patvirtinta notaro.