Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, teisėtas ir apibrėžtas duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo bei teikimo teisinis pagrindas ir vienas iš šių registro duomenų paieškos kriterijų:

1. vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, –asmens gimimo data, vardas ir pavardė);