NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Reikalinga pažyma, kad neturiu nekilnojamojo turto. Kaip ir kur galėčiau ją užsisakyti?

Nekilnojamojo turto registro išrašas, kad neturite nekilnojamojo turto, t.y. NTR išrašas pagal nurodytą turto savininką, gali būti išduotas tik nekilnojamųjų daiktų savininkams, daiktinių teisių turėtojams ar jų įgaliotiems asmenims. Šį išrašą galite užsisakyti  internetu per Registrų centro „Darbų užsakymo sistemą“, pasirinkę elektroninę paslaugą - Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto savininką arba bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Pildydami užsakymą internetu, laukelyje „Pastabos“ turėtumėte nurodyti, kad Jums reikalingas išrašas, jog neturite nekilnojamojo turto.
Išsamesnės informacijos, kaip užsisakyti darbą internetu taip pat rasite pagal nuorodą.
 Atsiimdami registro išrašą privalote pateikti:
  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jame turi būti nurodyti šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ir nuotrauka pvz.: asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas (naujo pavyzdžio)). Jeigu esate įgaliotas atsiimti registro išrašą, papildomai turite pateikti asmens, turinčio teisę atsiimti registro išrašą, notariškai patvirtintą įgaliojimą.
  • kvitą (pavedimą), patvirtinantį, jog sumokėtas atlyginimas už registro išrašą.
Išrašų  ir kitų Registrų centro išduodamų dokumentų įkainius rasite mūsų tinklalapyje pagal nuorodą.
 
Redaguota: 2014-06-09 09:52
Į viršų