JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar daugiabučio namo savininkų bendrijai reikia teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį?

Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas. Teisės aktai nenustato pareigos teikti finansinę atskaitomybę Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Redaguota: 2013-05-29 16:09
Į viršų