NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Ar galima nuotoliniu būdu įregistruoti įsigytą nekilnojamąjį turtą? Jei taip, tai kur turėčiau kreiptis?

Prašymą dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galima paduoti bet kuriam iš teritorinių registratorių asmeniškai,  paštu ir nuotolinėmis ryšio priemonėmis (per notarą). Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 27 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, šių nuostatų 25, 26 punktuose nurodytų asmenų rašytinis prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui asmens pageidavimu gali būti perduodami iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (per notarą) arba paštu. Asmenų rašytinį prašymą, pateiktą per notarą, įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo.
Asmens prašymas, perduotas paštu ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti šių nuostatų 16 punkte nurodyti dokumentai.
Redaguota: 2014-10-17 13:13
Į viršų