NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Ar ištekėjus ir pasikeitus pavardę man priklausančio buto nuosavybės dokumentuose gali likti senoji pavardė, ar nekils nesusipratimų norint butą parduoti?

Kad nekiltų jokių nesusipratimų ateityje, asmuo, pakeitęs savo asmens duomenis (pavardę po santuokos), turėtų pakeisti šiuos duomenis ir Nekilnojamojo turto registre.
Asmuo, norintis pakeisti nekilnojamojo turto registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamojo daikto savininką, ar kitų teisių turėtoją, turi pateikti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius  pavardės pakeitimo faktą; šiuo atveju - santuokos liudijimą.

Papildoma informacija:


Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379, 83 punkte nustatyta, kad asmuo, pageidaujantis pakeisti registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamąjį daiktą, jo savininkus, kitų daiktinių teisių turėtojus, nuomininkus ar naudotojus, taip pat kadastro duomenis registre, teritoriniam registratoriui turi pateikti prašymą įregistruoti pakeitimus, dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą, dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už duomenų pakeitimą. 
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai arba paštu. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu,  laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją. Klientų aptarnavimo padalinių adresus ir kontaktinius telefonus galima rasti Registrų centro internetinėje svetainėje.

 

Redaguota: 2014-09-15 13:41
Į viršų