NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti pradėto statyti namo pamatus?

Asmuo, norintis įregistruoti nebaigtą statyti statinį (pamatus) ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir dokumentą t. y. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (toliau - Pažyma), gautą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, jei statinys priskirtinas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai.
Pažyma yra pagrindas įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.
Jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą. Toks statinys gali būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre kaip pagrindinio daikto (statinio, žemės sklypo) priklausinys, nepateikus nurodytos Pažymos.
 

Papildoma informacija:

  • Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“32.2.4.2 punkte nurodyta, kad nustatant statinių kadastro duomenis, nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus.

 

  • Nebaigto statinio registravimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnyje.

 

  • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-194 „Dėl Pažymos  apie statinio statybą be nukrypimų  nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 131-6719) patvirtintas Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas nustato Pažymos išdavimo tvarką.
Redaguota: 2014-04-04 14:45
Į viršų