NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus ir kur reikia pateikti, norint užregistruoti nekilnojamojo turto nuomos sutartį Registrų centre?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje . Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius juridinio fakto atsiradimą (nuomos sutartį).

Papildoma informacija:

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti juridinius faktus, susijusius su nekilnojamuoju daiktu, padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Redaguota: 2014-04-30 08:22
Į viršų