JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokie dokumentai pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės ar akcinės bendrovės akcininkui?

Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įsigijimą gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiama:

1. Prašymas įregistruoti pakeistus duomenis JAR-1.

2. Forma JAR-AJ (jei akcininkas juridinis asmuo) arba JAR-AF (jei akcininkas fizinis asmuo).

3. Asmens, teikiančio dokumentus ir duomenis, tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu bendrovės vadovas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 

Teikiant duomenis apie užsienio fizinį asmenį turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija, o teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį teikiamas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama.

Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir registras pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

Už pakeistų duomenų įregistravimą mokamas 20 Lt atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Kai uždarosios akcinės bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia dalį ar visas bendrovės akcijas keliems asmenims, akcininkų sąrašas elektroniniu būdu teikiamas Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS).  

Redaguota: 2014-12-01 17:41
Į viršų